Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası

Sağlık sigortası , sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile varsa gündelik tazminatları, bu genel şartlarla varsa özel şartlar çerçevesinde, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

Sağlık Sigortası olarak 3 çeşit sağlık poliçe mevcuttur

1) Özel Sağlık Poliçesi : Kişinin kendi seçeceği teminatlarla oluşturulan Sağlık poliçesidir.

2) Tamamlayıcı Sağlık Sigortası. SGK’lı kişiler için fark ücreti ödenmemesi için düzenlenen poliçedir. SGK’dan doğan fark ücretini bu poliçeler öder.

3) Yabancı Uyruklu Vatandaşlar için düzenlenen Özel Sağlık Sigortası. Teminatlarını Sağlık Bakanlığının belirlediği teminatlarla yapılan poliçedir.